STYRELSEENGAGEMANG     AKTIVT ÄGANDE     RISKKAPITAL     KONSULTING KONTAKT  
 
     
 
 

Tillförsel av riskkapital

Aktinova Företagsutveckling bidrar till utveckling av företag bland annat genom att tillskjuta lånat kapital och riskkapital.

   
 
 
© Aktinova Företagsutveckling AB, Södra Rudbecksgatan 14, S-752 36 UPPSALA
Tel: 018-50 95 00  Fax: 018-51 03 22  E-post: info@aktinova.se